toolbox

Een gereedschapskist met praktische hulpmiddelen

De Outplacement toolbox biedt die extra mogelijkheden voor krachtig en kort outplacement. De tools spelen praktisch en alert in op allerlei thema’s. Zij vormen een korte periode met extra steun voor de medewerker waardoor ze snel een nieuwe baan bereiken. Zo krijgt u een flexibele samenstelling van instrumenten, gesprekken en systemen. Zo kan uw medewerker thuis 24/7 toegang krijgen tot 95% van vacatures in Nederland of bijvoorbeeld e-learning.

Onze gereedschappen zijn modulaire bouwstenen voor een zeer kort outplacement traject tot 3 maanden. Samen met u wordt de ideale combinatie bepaald. Deze aanpak kan ook worden ingezet bij outplacement in groepen en maakt optimaal inzet van de transitievergoeding mogelijk.

De Coachingstrippenkaart

De werkgever kan kiezen voor een vaststaand aantal coachuren per medewerker of “strippenkaarten” aanschaffen bij outplacement in groepen. Deze “coachingstrippenkaart” biedt enorm veel flexibiliteit.

Een strippenkaart bestaat uit 10/15 of 25 uur coaching. Deze “strippenkaarten” zijn  niet persoonsgebonden. Daarom kunnen de resterende uren dus doorgegeven worden aan een medewerker die nog geen baan heeft gevonden. Of juist aan degene die tegen meer punten aanloopt en extra support nodig heeft.

Ja, ik wil meer informatie