Employability Team Gesprek

Ontdek met uw team wat zij kunnen doen om vitaal en met plezier aan het werk te blijven.

Is uw team al klaar voor de toekomst?

 • Staan uw medewerkers open voor veranderingen?
 • Zit iedereen nog op de juiste werkplek? Komen talenten tot hun recht?
 • Wilt u de nieuwsgierigheid en groei prikkelen?
 • Nemen zij verantwoordelijkheid over hun eigen loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit in het team?

 

Elk teamlid dat zijn eigen ontwikkeling serieus neemt, presteert beter in zijn werk, voelt zich meer gemotiveerd, gecommiteerd en is breder inzetbaar in uw organisatie. Maar hoe stimuleert u dat in uw medewerkers?

Het optimale team, iedereen op zijn plek

U zoekt toch ook het team waar iedereen op zijn plek zit? Mensen initiatief en persoonlijk leiderschap tonen in het werk?

Duurzame inzetbaarheid van uw personeel hangt ook sterk samen met dat zij het werk doen dat bij hen past. Wat als niet alleen u, maar ook elk teamlid stilstaat bij vragen zoals:

 • Zit ik nog op de juiste plek?
 • Hoe kan ik mijn loopbaanontwikkeling verder vorm geven? Productiever worden?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik duurzaam inzetbaar blijf in mijn baan

Medewerkers die zich met deze vragen bezig houden, worden automatisch de sterren van uw team.

Het Employability Team Gesprek

Een open en direct gesprek over de Employability van uw medewerkers.

 • Een korte introductie ‘Wat is Employability’
 • Een gesprek van 1,5 uur over:
 • Zit de medewerker nog op zijn plek?
 • Welke ontwikkeling helpt hem het snelst verder?
 • Is de medewerker eventueel voorbereid op de arbeidsmarkt en duurzaam inzetbaar?
 • Een employability scan waarmee zij direct zien waaraan zij kunnen werken.
 • Vervolgadvies mogelijk om de individuele loopbaanontwikkeling te stimuleren.

De Resultaten

Uw medewerkers

 • Gaan beter presteren
 • Zijn bewuster met hun ontwikkeling bezig en zien waar kwaliteiten tot hun recht komen
 • Stromen makkelijker in door en uit, wanneer nodig
 • Hebben meer commitment naar de organisatie
 • Zijn breder inzetbaar

Wilt u ook een Employability gesprek samen met uw team? Meld je aan