Empower besteedt bij het verzamelen van de informatie op de site veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van deze informatie. Empower is echter niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden in de verstrekte informatie, evenmin voor informatie die door de deelnemers zelf wordt gegeven.